De Schrijftolk

Wat als u gesprekken niet meer goed kunt volgen?

Het kan erg veel moeite en energie kosten als u niet kunt verstaan wat er wordt gezegd. Mist u tijdens een gesprek bijvoorbeeld belangrijke informatie? Een Schrijftolk kan er voor zorgen dat u weer volwaardig deelneemt aan het gesprek en de situatie!

Een Schrijftolk is een tolk die de gesproken taal omzet naar geschreven (getypte) taal. U kunt dan op het scherm van een laptop of tablet meelezen wat er gezegd wordt. De tolk gebruikt de Velotype (een speciaal toetsenbord) om op spraaksnelheid te typen zodat u het gesprek kunt volgen.

De tolk is overal inzetbaar: bij een belangrijke vergadering, een gesprek bij de huisarts of een onderwijssituatie, zoals een hoorcollege. Een Schrijftolk kan de tekst duidelijker maken door stemverheffing en emotie aan te geven in de tekst. Ook omgevingsgeluiden, bijvoorbeeld die van een dichtslaande deur, kunnen in de tekst worden aangegeven.

Een schrijftolk houdt zich tijdens het tolken aan de opgestelde beroepscode. Voor meer inzage in hoe een schrijftolk te werk gaat, kunt u het beroepsprofiel bekijken.

Als u doof- of slechthorend bent, hoeft u de tolk in de meeste gevallen niet zelf te betalen. Er zijn 3 soorten tolksituaties die vergoed worden vanuit een voorziening.

  • Werk- en onderwijs situaties:

Een tolkvoorziening voor het werk of voor onderwijs kunt u UWV. Deze instantie vergoedt voor mensen, die werken in loondienst en startende ZZP’ers, met maximaal 15 procent van de werkuren. Ook voor het volgen van een opleiding kunt u, indien u jonger dan 30 bent, tolkuren krijgen. Het UWV bepaalt of u daarvoor in aanmerking komt en op hoeveel uren u recht heeft.

  • Privésituaties:

Voor alle tolksituaties in de privésfeer kunt u een tolkvoorziening Tolkcontact. Per jaar heeft u recht op 30 tolkuren. Bent u doofblind dan heeft u recht op 168 uur in het jaar. U mag zelf bepalen hoe u deze tolkuren over het jaar verspreidt. Zijn uw uren op dan kunt u extra tolkuren aanvragen bij Tolkcontact. Het is belangrijk dat u daarbij duidelijk aangeeft hoeveel extra uren u nodig heeft en waarvoor.